El Comercio del hambre : el precio que pagan los pobres por el libre comercio

  • Fons bibliogràfic
  • Economia i desenvolupament
  • A partir de 16 anys
  • Castellà
  • John Madeley
  • Gratuït amb fiança 0.00€
  • Teixell: 339 MAD

Aquest llibre aborda el tema del comerç i la seguretat alimentària. Estudia  la liberalització comercial, especialment si afecta a l'alimentació dels pobres. L'experiència de finals del segle XX ha demostrat que la idea que el lliure comerç ens beneficia a tots no és certa. A qualsevol societat nacional o internacional se la  jutja per la mesura en què els seus sistemes, normes i regulacions atenen als menys afavorits. Segons aquest criteri, a més de l'obertura comercial hi ha altres factors que originen aquesta situació: sòls pobres, desertització, menyspreu cap a les dones camperoles, desastres, escassa inversió en agricultura, deute extern, falta de democràcia, canvi climàtic, pèrdua de la diversitat dels cultius, finançament inadequat de la salut, i l'amenaça que pesa sobre els bancs de pesca.

Calendari disponibilitat

Disponible Reservat

Formulari sol·licitud

En el cas que el préstec del recurs tingui un cost econòmic s'ha d'ingressar amb antelació al núm. de compte Triodos 1491 0001 28 2033582723

Per més informació: educacio@solidaries.org o al telèfon 972 219 916

Condicions del servei de préstec