El desarrollo de la teoría antropológica: historia de las teorías de la cultura

  • Fons bibliogràfic
  • Cultures i moviments migratoris
  • A partir de 16 anys
  • Castellà
  • Marvin Harris
  • Gratuït amb fiança 0.00€
  • Teixell: 314.722 HAR

El propòsit d'aquest llibre és reafirmar la prioritat de la recerca de les lleis en la ciència del l'home; i la clau del seu argument és que el principi bàsic de l'evolució sociocultural, conegut ja des dels mateixos inicis de l'antropologia, és el determinisme tecnoecològic i tecnoeconòmic: tecnologies similars aplicades a mitjans similars tendeixen a donar origen a una organització del treball similar, i aquesta alhora a agrupaments socials similars, que justifiquen i coordinen les seves activitats recorrent a sistemes similars de valors i creences. Una estratègia d'investigació adecuada a aquest principi haurà, doncs, de concedir prioritat a l'estudi de les condicions materials de la vida sociocultural.

Calendari disponibilitat

Disponible Reservat

Formulari sol·licitud

En el cas que el préstec del recurs tingui un cost econòmic s'ha d'ingressar amb antelació al núm. de compte Triodos 1491 0001 28 2033582723

Per més informació: educacio@solidaries.org o al telèfon 972 219 916

Condicions del servei de préstec