El Desarrollo: historia de una creencia occidental

  • Fons bibliogràfic
  • Economia i desenvolupament
  • A partir de 16 anys
  • Castellà
  • Gilbert Rist
  • Gratuït amb fiança 0.00€
  • Teixell: 330.34 RIS

Rist s'interroga sobre l'evidència que sembla caracteritzar una idea com la del "desenvolupament", destinada a aconseguir adhesions unànimes, però que és el resultat d'una història i una cultura particulars. Les representacions que s'hi associen i les pràctiques que implica varien radicalment segons s'adopti el punt de vista del "desenvolupador", compromès en fer arribar la felicitat a la resta, o el del "desenvolupat", obligat a modificar les seves relacions amb la societat i amb la natura per entrar en le món nou que se li promet; sense parlar del tecnòcrata encarregat de redactar un text en el que es manifesti l'originalitat de la institució que l'ha contractat, ni de l'investigador decidit a demostrar que els indicadors que ell ha seleccionat són els únics capaços de mostrar el fenomen que s'estudia.

Calendari disponibilitat

Disponible Reservat

Formulari sol·licitud

En el cas que el préstec del recurs tingui un cost econòmic s'ha d'ingressar amb antelació al núm. de compte Triodos 1491 0001 28 2033582723

Per més informació: educacio@solidaries.org o al telèfon 972 219 916

Condicions del servei de préstec