El Impacto económico y social de la cooperación para el desarrollo

  • Fons bibliogràfic
  • Economia i desenvolupament
  • A partir de 16 anys
  • Castellà
  • Manuel Iglesia-Caruncho
  • Gratuït amb fiança 0.00€
  • Teixell: 330.34 IGL

Aquesta obra vol familiaritzar les persones interessades en la cooperació per al desenvolupament amb el fructífer debat internacional que s'ha produït les darreres dècades sobre l'eficàcia de l'ajuda externa. Per aconseguir-ho, du a terme una revisió ordenada de les principals aportacions teòriques sobre el paper de la cooperació i el més rellevant dels estudis empírics realitzats. Es centra en l'impacte de l'ajuda externa sobre algunes variables econòmiques d'especial importància per al desenvolupament i s'ocupa també del seu impacte.

Calendari disponibilitat

Disponible Reservat

Formulari sol·licitud

En el cas que el préstec del recurs tingui un cost econòmic s'ha d'ingressar amb antelació al núm. de compte Triodos 1491 0001 28 2033582723

Per més informació: educacio@solidaries.org o al telèfon 972 219 916

Condicions del servei de préstec