El malestar en la globalización

  • Fons bibliogràfic
  • Economia i desenvolupament
  • A partir de 16 anys
  • Castellà
  • Joseph E. Stiglitz
  • Gratuït amb fiança 0.00€
  • Teixell: 339 STI

El premi Nobel d'economia ha estat testimoni a primera línia (gràcies al seu lloc de treball com a vicepresident del Banc Mundial) de l'efecte debastador que la globalització pot tenir sobre els països més pobres del planeta. En aquesta obra sosté que la globalització pot ser una força benèfica i que el seu potencial és l'enriqument de tots, especialment dels paísos més poblres, però sempre i quan ens replantajem la manera en què ha estat gestionada. 

Calendari disponibilitat

Disponible Reservat

Formulari sol·licitud

En el cas que el préstec del recurs tingui un cost econòmic s'ha d'ingressar amb antelació al núm. de compte Triodos 1491 0001 28 2033582723

Per més informació: educacio@solidaries.org o al telèfon 972 219 916

Condicions del servei de préstec