El negocio del hambre. La especulacion con alimentos

  • Fons bibliogràfic
  • Salut, Economia i desenvolupament
  • A partir de 16 anys
  • Castellà
  • Felipe L. Aranguren
  • Gratuït amb fiança 0.00€
  • Teixell: 613.2 ARA

Avui els països experimenten la ralentització i recessió de les seves economies i són els sectors més empobrits els qui més pateixen aquesta situació. 

Paradógicament, quan existeix una capacitat de producció alimentaria que possibilitaria abastir a toes les  persones, al voltant d'una sexta part dels èssers humans pateixen fam i subnutrició, mentre que quasi un terç dels aliments es perden. 

El negocio del hambre busca sensibilitzar a la ciutadania i incidir sobre un problema que té responsables identificables i solucions polítiques possibles i concretes. 

Calendari disponibilitat

Disponible Reservat

Formulari sol·licitud

En el cas que el préstec del recurs tingui un cost econòmic s'ha d'ingressar amb antelació al núm. de compte Triodos 1491 0001 28 2033582723

Per més informació: educacio@solidaries.org o al telèfon 972 219 916

Condicions del servei de préstec