Ètica de l'alliberament

  • Fons bibliogràfic
  • Educació
  • A partir de 16 anys
  • Castellà
  • Peter Roberts
  • Gratuït amb fiança 0.00€
  • Teixell: 371.4 REB

Ètica, política i educació són les tres dimensions fonamentals dels processos de construcció de poder: l'educació és política i està sempre sostinguda per una opció ètica; la política ocupa un paper educatiu, en tant que actua sobre les consciències, impulsant determinats valors ètics i bloquejant-ne altres; l'ètica no pot romandre en el pla de l'abstracció, sinó que es concreta en formes d'acció política i desenvolupa processos d'aprenentatge i desaprenentatge.

Calendari disponibilitat

Disponible Reservat

Formulari sol·licitud

En el cas que el préstec del recurs tingui un cost econòmic s'ha d'ingressar amb antelació al núm. de compte Triodos 1491 0001 28 2033582723

Per més informació: educacio@solidaries.org o al telèfon 972 219 916

Condicions del servei de préstec