Fortalecimiento a la democracia y el poder local : en Santa Rosa del Peñon

  • Fons bibliogràfic
  • Política i relacions internacionals
  • A partir de 16 anys
  • Castellà
  • Carlos Riba
  • Gratuït amb fiança 0.00€
  • Teixell: 330.34 RIB

Aquest document conté de sistematització recull les experiències de l'organització comunitària del municipi de santa rosa del penyal els projectes executats de manera contínua i amb una visió integral, van tenir components de capacitació i assistència tècnica.

Calendari disponibilitat

En aquests moments no disposem d'estoc per aquests recurs.

Formulari sol·licitud

En el cas que el préstec del recurs tingui un cost econòmic s'ha d'ingressar amb antelació al núm. de compte Triodos 1491 0001 28 2033582723

Per més informació: educacio@solidaries.org o al telèfon 972 219 916

Condicions del servei de préstec