Free to be you and me

  • Dinàmiques educatives, Fons bibliogràfic
  • Feminismes i gènere, Informació i documentació
  • de 12 a 16 anys, A partir de 16 anys , I fins als 100 anys
  • Anglès
  • SCI_Servei Civil Internacional
  • Gratuït amb fiança 0.00€
  • Teixell: electrònic

Aquesta guia és una eina de suport que conté informació teòrica i conceptes bàsics sobre gènere i sexualitat, així compropostes pràctiques per fer les activitats més inclusives.

El document inclou diversos apartats com definicions i terminologia bàsica, instruccions sobre com crear espais segurs, un apartat de recomanacions de vídeos i pel·lícules, així com propostes de diferents activitats. A través de les dinàmiques proposades, es poden tractar aspectes com la dicotomia drets-privilegis, la violència masclista i els estereotips. Amb aquesta guia es pretén crear espais de debat i de consciència.