Geopolítica y desigualdades

  • Fons bibliogràfic
  • Cultures i moviments migratoris, Política i relacions internacionals
  • A partir de 16 anys
  • Castellà
  • Mª Eugenia Urdiales Viedma
  • Gratuït amb fiança 0.00€
  • Teixell: 32 URD

"Una vegada finalitzada l'etapa de la Guerra Freda i davant la impotència de les Institucions Internacionals, EUA pretén erigir-se en l'artífex únic d'un Nou Ordre Internacional de caràcter unipolar en una societat cada vegada més globalitzada i interconnectada entre els diferents territoris, en els quals les desigualtats s'han convertit en una de les principals preocupacions dels ciutadans. En aquest llibre s'aborden algunes d'aquestes desigualtats, especialment excel·lents en l'àmbit demogràfic i econòmic.

Els principals desequilibris territorials es reflecteixen en el desajustament entre àrees de població envellida, però actives econòmicament enfront de les quals, al costat de la falta d'horitzons econòmics, es juxtaposa una elevada taxa de creixement natural, d'on es deriva una forta pressió demogràfica sobre els recursos "disponibles" i la necessitat d'emigrar".

Calendari disponibilitat

Disponible Reservat

Formulari sol·licitud

En el cas que el préstec del recurs tingui un cost econòmic s'ha d'ingressar amb antelació al núm. de compte Triodos 1491 0001 28 2033582723

Per més informació: educacio@solidaries.org o al telèfon 972 219 916

Condicions del servei de préstec