Gestión del conflicto, negociación y mediación

  • Fons bibliogràfic
  • Pau, Antimilitarisme i Conflictes
  • A partir de 16 anys
  • Castellà
  • Lourdes Munduate Jaca i Francisco José Medina Díaz (coord)
  • Gratuït amb fiança 0.00€
  • Teixell: 341.67 GES

Les organitzacions, com a sistemes socials oberts,pateixen contínuament conflictes interns i externs com a conseqüència de les relacions que s'estableixen entre els membres que les componen i de les relacions que la mateixa organització manté amb el seu entorn econòmic, social o polític. És habitual l'existència de conflictes col·lectius, de situacions conflictives entre treballadors i subordinats, o entre organitzacions a causa de la competència empresarial.

Existeixen diferents formes de gestionar el conflicte, sent la negociació la més habitual en el context organizacional. Aquesta es produeix quan dos o més parts desitgen resoldre les seves diferències mitjançant el diàleg i la transacció. Aquesta obra ofereix, amb un marcat caràcter pràctic, una síntesi comprensiva i crítica dels principals coneixements que es posseeixen en l'actualitat sobre els processos psicològics i socials que influeixen en la gestió del conflicte, la negociació i la mediació. L'obra compagina els coneixements obtinguts de la recerca amb els de la pràctica professional, i tracta els aspectes tant conductuals com a emocionals i culturals propis dels processos de negociació i mediació.

Calendari disponibilitat

Disponible Reservat

Formulari sol·licitud

En el cas que el préstec del recurs tingui un cost econòmic s'ha d'ingressar amb antelació al núm. de compte Triodos 1491 0001 28 2033582723

Per més informació: educacio@solidaries.org o al telèfon 972 219 916

Condicions del servei de préstec