Global Campaign on Military Spending

  • Fons bibliogràfic
  • Pau, Antimilitarisme i Conflictes, Informació i documentació
  • de 12 a 16 anys
  • Català, Anglès
  • Pere Brunet Jordi Calvo Zoe Dubois Nina Krotov
  • Gratuït amb fiança 0.00€
  • Teixell: electrònic

En aquest manual, hi trobareu una base teòrica sobre la despesa militar i els criteris per a comptar-la, així com una guia que facilita eines per fer campanya per demanar la reducció de la despesa militar, que es poden aplicar a cada context concret.

Hi trobareu, també, consells per organitzar accions d'incidència i de sensibilització que augmentin la consciència sobre la necessitat de reduir la despesa militar.