Guia d'estil del Sensellarisme

  • Fons bibliogràfic
  • Economia i desenvolupament, Informació i documentació
  • A partir de 16 anys
  • Català
  • XAPSLL Lluís Guilera Roche, Maite Mauricio Janera i Ramón Noró Camats
  • Gratuït amb fiança 0.00€
  • Teixell: electrònic

 

La situació en que viuen les persones sense llar és desconeguda per a la majoria de la població, així com el sector públic i els mitjans de comunicació, que sovint reprodueixen estereotips i perpetuen l’estigma que cau sobre elles. Aquesta guia ofereix informació, fonts i recomanacions per un millor ús de les imatges i el llenguatge, cercant una visió normalitzadora i menys arquetípica de la realitat del sensellarisme: com afecta als qui el pateixen, els mites en circulació, el paper de les entitats i serveis municipals... I aporta un glossari terminològic pel tractament periodístic d’aquesta realitat encapçalat per un lema ben eloqüent: “Podries ser tu”.