Guía de conceptos sobre migraciones, racismo e interculturalidad

  • Fons bibliogràfic
  • Cultures i moviments migratoris, Informació i documentació
  • A partir de 16 anys
  • Castellà
  • Malgesini, Graciela
  • Gratuït amb fiança 0.00€
  • Teixell: 314.722 MAL

Aquesta guia va néixer per la preocupació que l'ús indiscriminat d'una determinada terminologia que afavoreix o potencia tendències destructives, i origina efectes devastadors sobre la construcció d'una consciència col·lectiva. Ha estat pensada per aportar reflexió conceptual com a element bàsic per a la fonamentació d'accions solidàries.

. És per això que els autors han procurat divulgar la teoria amb la finalitat de potenciar la pràctica per a la convivència, la tolerància i la interculturalitat. Els autors són conscients que l'ús apropiat de les paraules no resol els greus problemes socials de convivència i de respecte mutu que ens afligeixen, però sí pot ajudar a crear consciència sobre la importància del llenguatge com una eina més per combatre la intolerància. 

Calendari disponibilitat

Disponible Reservat

Formulari sol·licitud

En el cas que el préstec del recurs tingui un cost econòmic s'ha d'ingressar amb antelació al núm. de compte Triodos 1491 0001 28 2033582723

Per més informació: educacio@solidaries.org o al telèfon 972 219 916

Condicions del servei de préstec

També et pot interessar