Guia didáctica : projecte Respecte

  • Fons bibliogràfic
  • Cultures i moviments migratoris
  • A partir de 16 anys
  • Català
  • Projecto Valeur
  • Gratuït amb fiança 0.00€
  • Teixell: 314.722 GUI

Dins el marc del Projecte Valeur: Viure la diversitat des del respecte, s'han realitzat una sèrie d'intervencions en tres territoris per a la prevenció del racisme i la xenofòbia a través de la presa de consciència dels joves respecte dels drets fonamentals en relació amb la no discriminació i del desenvolupament d'una visió crítica dels estereotips construïts socialment.

Amb tres fases, el projecte s'ha dut a terme i com a conclusions n'ha nascut aquesta guia didàctica.  una guia dissenyada específicament pel projecte, composada per : un dossier teòric, un dossier d'activitats didàctiques i annexes de les activitats. Inclou un Cd_rom amb annexos.

Calendari disponibilitat

Disponible Reservat

Formulari sol·licitud

En el cas que el préstec del recurs tingui un cost econòmic s'ha d'ingressar amb antelació al núm. de compte Triodos 1491 0001 28 2033582723

Per més informació: educacio@solidaries.org o al telèfon 972 219 916

Condicions del servei de préstec