GUIA PER AL DISSENY I L’ELABORACIÓ DE PLANS LOCALS DE SENSIBILITZACIÓ

  • Fons bibliogràfic
  • Educació, Drets, Cultures i moviments migratoris, Informació i documentació
  • A partir de 16 anys
  • Castellà
  • Obs. Español del Racismo
  • Gratuït amb fiança 0.00€
  • Teixell: electrònic

 

La integració és un procés bidireccional en el qual necessàriament s'han d'involucrar les institucions que pertanyen a la societat d'acollida i les persones que han vingut al nostre país per a millorar les seves condicions de vida. La institució més propera als nous veïns que han decidit viure entre nosaltres és l'administració local i per això la Direcció General d'Integració dels Immigrants de la Secretaria d'Estat d'Immigració i Emigració, conscient de la funció que ha tocat a les administracions locals pel que fa a la integració de les persones immigrants, no ha deixat de donar suport a les actuacions que des d'aquestes institucions s'estan duent a terme a favor de la integració.

Un exemple d'aquest suport és la Guia per al disseny i l’elaboració de plans locals de sensibilització que ara arriba a mans dels equips professionals dels ajuntaments, les diputacions provincials, les mancomunitats, etc. com una eina que, sens dubte, els facilitarà la feina a l'hora de dissenyar programes que permetin que la integració deixi de ser una utopia per a acostar-se lentament a la realitat.

També et pot interessar