GUIA PER AL RESPECTE A LA DIVERSITAT DE CREENCES ALS CENTRES EDUCATIUS DE CATALUNYA

  • Fons bibliogràfic
  • Cultures i moviments migratoris, Informació i documentació
  • A partir de 16 anys
  • electrònic
  • Català
  • Generalitat de Catalunya
  • Gratuït amb fiança 0.00€
  • Teixell: electrònic

Un dels fenòmens que caracteritzen més clarament el nostre país és la creixent pluralitat que s’hi detecta i, especialment, la diversitat religiosa. La diversitat no és un fenomen nou, però darrerament s’ha accelerat. Aquest fenomen ha estat alimentat, d’una banda, pels fluxos migratoris i, de l’altra, pel canvi de paradigma social al qual totes les societats s’han vist abocades, que comporta la introducció progressiva del diàleg en totes les esferes de la vida per donar resposta a la sensació d’incertesa. Catalunya sempre ha estat un país d’acollida, integrador i cohesionat, i és per això que també entenem la diversitat religiosa com una oportunitat per incrementar la riquesa cultural del nostre país en un marc d’una societat cada vegada més cosmopolita.