GUÍAS DE ÉTICA EN LA PRÁCTICA MÉDICA: Ética de la objeción de conciencia

  • Fons bibliogràfic
  • Salut, Drets, Informació i documentació
  • A partir de 16 anys
  • Castellà
  • vvaa
  • Gratuït amb fiança 0.00€
  • Teixell: electrònic

L'objecció de consciència és una de les qüestions més debatudes i complexes.Els professionals sanitaris es troben amb freqüència amb ell, bé personalment, bé en el seu entorn professional o al seu centre de treball. Sempre es viu com un conflicte entre dos deures, el de respectar les decisions, bé dels pacients, bé dels superiors o de les normes i reglaments, i el de fidelitat dels professionals a les seves pròpies creences i valors. És freqüent que, davant tal situació, s'intenti acudir a la recerca d'ajuda a la norma legal.

Però sense molt èxit. Les clàssiques declaracions de drets humans no inclouen entre ells el dret a l'objecció de consciència. I les que ho fan, com succeeix en la Carta dels Drets Fonamentals de la Unió Europea, es limiten a dir que “es reconeix el dret a l'objecció de consciència d'acord amb les lleis nacionals que regulin el seu exercici.