Historia de un cambio posible : 15 años por el control del comercio de armas

  • Fons bibliogràfic
  • Economia i desenvolupament
  • A partir de 16 anys
  • Castellà
  • Eduard Cantos y Núria
  • Gratuït amb fiança 0.00€
  • Teixell: 339 HIS

Calendari disponibilitat

Disponible Reservat

Formulari sol·licitud

En el cas que el préstec del recurs tingui un cost econòmic s'ha d'ingressar amb antelació al núm. de compte Triodos 1491 0001 28 2033582723

Per més informació: educacio@solidaries.org o al telèfon 972 219 916

Condicions del servei de préstec