Historia del siglo XX, 1914-1991

  • Fons bibliogràfic
  • Història, Mediambient i Geografia
  • A partir de 16 anys
  • Castellà
  • Eric Hobsbawm
  • Gratuït amb fiança 0.00€
  • Teixell: 94 HOB

Eric Hobsbawm, el gran historiador britànic, és, potser, un dels pocs professionals que podia enfrontar-se a l'estudi d'una època històrica de la qual encara, autor i lectors, formem part. Ho ha fet amb un gran coneixement de la bibliografia, especialitzada i no especialitzada, i amb les seves pròpies experiències i observacions, que ha sabut entrellaçar hàbilment en una síntesi magistral en la qual s'avança amb creixent expectació. La seva obra abunda en anàlisis incisives, basats en sòlids arguments i desproveïts de la inhibició davant fets que tradicionalment s'han considerat com a massa pròxims per a opinar sobre ells.

Calendari disponibilitat

Disponible Reservat

Formulari sol·licitud

En el cas que el préstec del recurs tingui un cost econòmic s'ha d'ingressar amb antelació al núm. de compte Triodos 1491 0001 28 2033582723

Per més informació: educacio@solidaries.org o al telèfon 972 219 916

Condicions del servei de préstec