Infancia, derechos y educación en América Latina

  • Fons bibliogràfic
  • Educació
  • A partir de 16 anys
  • Castellà
  • P. Dávila y L. M. Naya, coord, Clementina Acedo
  • Gratuït amb fiança 0.00€
  • Teixell: 37(7/8) NAY

20 anys després de signar-se la Convenció sobre els Drets del Nen, segueix essent necessari tenir present l'horitzó que marca aquest tractat internacional per conèixer la situació real d'observança en que es troben els drets del nen en el món.  Aquest llibre pretén acostar-se des de diversos enfocaments, a la implementació de la Convenció a Amèrica Llatina.  Per aixó en la primera part es contextualitzen els aspectes generals dels drets de la infància.  Mentre que en la segona part, se centra en l'estudi dels còdis de la infància, de l'educació inclusiva, del treball dels organismes internacionals, de l'educació preescolar, del dret a l'educació de les persones amb discapacitat i de l'educació en drets humans a Amèrica Llatina.

Calendari disponibilitat

Disponible Reservat

Formulari sol·licitud

En el cas que el préstec del recurs tingui un cost econòmic s'ha d'ingressar amb antelació al núm. de compte Triodos 1491 0001 28 2033582723

Per més informació: educacio@solidaries.org o al telèfon 972 219 916

Condicions del servei de préstec