Inmigrantes y ciudadanos: de las migraciones masivas a la Europa fortaleza

  • Fons bibliogràfic
  • Cultures i moviments migratoris
  • A partir de 16 anys
  • Castellà
  • Saskia Sassen
  • Gratuït amb fiança 0.00€
  • Teixell: 314.722 SAS

Quin paper han tingut els fluxos migratoris en l'economia, la política i les societats europees contemporànies? En aquesta obra, la perstigiosa sociòloga Saskia Sassen ens ofereix una àmplia panoràmica dels darrers dos-cents anys de migracions europees. Cap fenomen migratori s'escapa de la seva aguda anàlisi, des de les migracions massives -de jueus orientals, d'europeus del sud cap a les regions industrials del centre d'Europa- i les migracions estacionals vinculades al cicle agrícola, ja entrat el segle XX, els grans desplaçaments de població motivats per les terribles confrontacions que va patir el continent -quan va aparèixer la figura del "refugiat"-. D'aquesta manera, l'autora ens mostra fins a quin punt les migracions constitueixen un element essencial de la identitat europea -inexcusable per entendre no només les dinàmiques urbanitzadores i industrials del continent, sinó també l'actual Europa comunitària- i acaba esbossant una "posició il·lustrada" que aspira a millorar les polítiques d'immigració actuals a partir d'aquesta experiència històrica.

Calendari disponibilitat

Disponible Reservat

Formulari sol·licitud

En el cas que el préstec del recurs tingui un cost econòmic s'ha d'ingressar amb antelació al núm. de compte Triodos 1491 0001 28 2033582723

Per més informació: educacio@solidaries.org o al telèfon 972 219 916

Condicions del servei de préstec