Intervención grupal en violencia sexista. Experiencia, investigacion y evaluación

  • Neus roca i Júlia Masip
  • Gratuït amb fiança 0.00€
  • Teixell: 396 INT

La violència sexista contra les dones, producte d'una cultura patriarcal que justifica i legitima una relació desigual entre gèneres, s'ha fet visible en els últims decennis, i la seva eradicació ha entrat definitivament a formar part de l'agenda pública. Es tracta d'una problemàtica que s'ha d'abordar atenent les víctimes, als agressors i al context social en què té lloc, tant des del vessant preventiva com des de la assistencial. 

Atès que una gran part del context social afavoreix la violència sexista, tant la deslegitimació de la mateixa com a part de la intervenció han de realitzar-se en l'àmbit social, d'aquí la importància del treball grupal com a estratègia de transformació. En aquesta obra, Neus Roca i Júlia Masip, psicòlogues expertes en intervenció grupal i en investigació, ofereixen un marc teòric rigorós basat en l'experiència i contrastat amb les nombroses intervencions i investigacions que presenten. 

Es tracta d'un avanç important ja que contribueix a crear un cos de doctrina metodològica a partir de l'experiència acumulada al llarg dels anys pels professionals dels serveis de benestar. Així mateix, s'aporten eines d'investigació, prevenció, intervenció i avaluació. Des de la columna de l'esquerra i sota la imatge de portada podràs descarregar gratuïtament els ANNEXOS en què trobaràs instruments metodològics per facilitar la investigació, intervenció i construcció grupal, a més de promoure l'ètica en la bona praxi: qüestionaris i indicadors d'avaluació dels grups, protocols d'exploració de la dona i protocols sobre la formació i desenvolupament dels grups. Il·lustracions sobre el seu ús es troben en els capítols 1, 3 i 4 del llibre.

Calendari disponibilitat

Disponible Reservat

Formulari sol·licitud

En el cas que el préstec del recurs tingui un cost econòmic s'ha d'ingressar amb antelació al núm. de compte Triodos 1491 0001 28 2033582723

Per més informació: educacio@solidaries.org o al telèfon 972 219 916

Condicions del servei de préstec

També et pot interessar