Introducció a la noviolència

  • Fons bibliogràfic
  • Pau, Antimilitarisme i Conflictes
  • A partir de 16 anys
  • Català
  • Ramin Jahanbegloo
  • Gratuït amb fiança 0.00€
  • Teixell: 341.67 JAH

Introducció a la noviolència subratlla els elements que, en les principals tradicions religioses, emfasitzen la pau i la noviolència i revela la centralitat d’aquesta idea en pensadors com Sòcrates, Thoreau i Tolstoi. També introdueix els debats clau actuals analitzant la influent obra de Gene Sharp. L’examen d’aquestes tradicions i filosofies il·lumina la pràctica de figures polítiques del pacifisme, com Martin Luther King, Desmond Tutu, el Dalai Lama o Aung San Suu Kyi, i les tècniques de protestes noviolentes recents, com la del Moviment Verd a l’Iran o la Primavera Àrab.

Combinant la història intel·lectual amb el relat de la pràctica noviolenta, el llibre proporciona una àmplia guia sobre el tema a aquelles persones que volen entendre tant el potencial com els límits de la noviolència en la política.

Introducció a la noviolència s’ha publicat en català a la col·lecció “Noviolència i lluita per la pau” que té el propòsit de posar a disposició de la societat, de l’acadèmia i de les administracions instruments de reflexió i d’acció que mostrin que la noviolència és desitjable, viable i eficaç.

Calendari disponibilitat

Disponible Reservat

Formulari sol·licitud

En el cas que el préstec del recurs tingui un cost econòmic s'ha d'ingressar amb antelació al núm. de compte Triodos 1491 0001 28 2033582723

Per més informació: educacio@solidaries.org o al telèfon 972 219 916

Condicions del servei de préstec