La bárbara Europa Una mirada desde el postcolonialismo y la descolonialidad

  • Fons bibliogràfic
  • Drets, Cultures i moviments migratoris, Economia i desenvolupament
  • A partir de 16 anys
  • Castellà
  • Montserrat Galcerán
  • Gratuït amb fiança 0.00€
  • Teixell: electrònic

Aquest llibre és resultat d'una trobada, la trobada d'una estudiosa europea amb les noves teories postcoloniales i descoloniales. La trobada es va produir fa uns quatre anys, amb motiu d'una estada a la Universitat nord-americana de Berkeley. Allí vaig entrar en contacte amb el grup de treball del professor Ramón Grosfoguel, en el marc del qual vaig començar a discutir aquestes qüestions. A ell li dec el meu primer coneixement dels textos de Aníbal Quijano, Gordon Lewis i d'altres pensadors postcoloniales i descolonials, que em van impressionar favorablement. A les lectures es van afegir algunes experiències inesperades en les discussions amb col·legues d'Universitats llatinoamericanes, en les quals sorgia certa desconfiança cap a mi, una acadèmica vinguda del Nord global.