La Declaració Universal de Drets Humans: comentari article per article

  • Fons bibliogràfic
  • Drets
  • A partir de 16 anys
  • Català
  • Xavier Pons Ràfols
  • Gratuït amb fiança 0.00€
  • Teixell: 341 DEC

Obra col·lectiva que reuneix reflexions de caràcter general sobre la Declaració Univesal dels Drets Humans i la seva incidència en altres sectors de l'ordenament jurídic internacional. A la segona part de l'obra es recullen els comentaris al Preàmbul i cadascun dels 30 articles de la Declaració, oferint una breu reflexió sobre el contingut jurídic del dret proclamat de l'article en qüestió i la seva evolució posterior.

Calendari disponibilitat

Disponible Reservat

Formulari sol·licitud

En el cas que el préstec del recurs tingui un cost econòmic s'ha d'ingressar amb antelació al núm. de compte Triodos 1491 0001 28 2033582723

Per més informació: educacio@solidaries.org o al telèfon 972 219 916

Condicions del servei de préstec