La desigualdad mata

  • Fons bibliogràfic
  • Economia i desenvolupament
  • A partir de 16 anys
  • Castellà
  • Göran Therborn
  • Gratuït amb fiança 0.00€
  • Teixell: 330.34 THE

La desigualtat és una violació de la dignitat humana. Pot adoptar múltiples formes i té múltiples conseqüències: mort prematura, mala salut, humiliació, subjugació, discriminació, exclusió del coneixement o de la vida social, pobresa, inseguretat...

La desigualtat, per tant, no és exclusivament una qüestió de diners. És un ordre sociocultural que redueix la nostra capacitat per a funcionar com a éssers humans, la nostra salut, la nostra autoestima i els nostres recursos per a actuar i participar en el món. En efecte, la desigualtat mata, i no sols en el món pobre, com a mostra Therborn. Utilitzant una perspectiva històrica i multidimensional, examina els mecanismes a través dels que es produeixen les desigualtats i, finalment, identifica moments i processos històrics d'igualació, així com possibles vies per a promoure la igualtat en el futur.

Calendari disponibilitat

Disponible Reservat

Formulari sol·licitud

En el cas que el préstec del recurs tingui un cost econòmic s'ha d'ingressar amb antelació al núm. de compte Triodos 1491 0001 28 2033582723

Per més informació: educacio@solidaries.org o al telèfon 972 219 916

Condicions del servei de préstec