La Imagen de España en Marruecos

  • Fons bibliogràfic
  • Cultures i moviments migratoris, Política i relacions internacionals
  • A partir de 16 anys
  • Castellà
  • Noureddine Affaya, Driss Guerraoui
  • Gratuït amb fiança 0.00€
  • Teixell: 32 AFF

L'objectiu d'aquest estudi, el primer d'aquest tipus que es fa al Marroc, és contribuir a la creació d'una comunicació constructiva entre el Marroc i Espanya a partir d'una identificació de les dimensions més pertinents de la mirada marroquina cap a Espanya i els espanyols.

El treball té una primera part teòrica en la qual se situa al "Altre" en la perspectiva marroquina a través de la memòria, de l'imaginari i dels mitjans de comunicació. És una memòria compartida, individual o col·lectiva, amb els seus moments feliços i els seus desastres, que condicionen actituds o influències polítiques. Una segona part recull els resultats de les enquestes realitzades a una mostra d'1.031 persones que representen diferents classes socials i totes les regions del Marroc. A aquesta part li segueix un conjunt de testimoniatges d'algunes personalitats marroquines, que formen part de la mostra enquestada. Aquest llibre pretén, doncs, desvetllar les característiques essencials de la mirada dels marroquins cap als seus veïns i les conseqüències culturals, socials, econòmiques i polítiques que tot això comporta. En aquest sentit vol ser una primera aportació a aquest tema i cobrir així la llacuna que hi ha en estudis d'aquest tipus. Aquests nous treballs ajudaran a comprendre les noves realitats moltes de les quals es construeixen encara a partir de vells estereotips i prejudicis.

Calendari disponibilitat

Disponible Reservat

Formulari sol·licitud

En el cas que el préstec del recurs tingui un cost econòmic s'ha d'ingressar amb antelació al núm. de compte Triodos 1491 0001 28 2033582723

Per més informació: educacio@solidaries.org o al telèfon 972 219 916

Condicions del servei de préstec