La Mediterrània a les escoles de primària

  • Maletes pedagògiques
  • Cultures i moviments migratoris
  • de 4 a 6 anys
  • Caixa de cartró de 34 x 24 x 5 cm que conté fitxes pedagògiques
  • Català
  • Fons Català de Cooperació
  • Gratuït amb fiança 0.00€

Compendi de propostes ordenades a partir d'uns eixos temàtics que recullen un ampli ventall de temàtiques sobre la Mediterrània. L'enfocament de fons és estimular la diversitat des de la Mediterrània. És una eina de suport pràctic per al professorat i es podrà adequar al cas concret de cada escola.

Calendari disponibilitat

Disponible Reservat

Formulari sol·licitud

En el cas que el préstec del recurs tingui un cost econòmic s'ha d'ingressar amb antelació al núm. de compte Triodos 1491 0001 28 2033582723

Per més informació: educacio@solidaries.org o al telèfon 972 219 916

Condicions del servei de préstec