La memoria insumisa. Sobre la dictadura de Franco

  • Fons bibliogràfic
  • Política i relacions internacionals
  • A partir de 16 anys
  • Castellà
  • Nicolás Sartorius i Javier Alfaya
  • Gratuït amb fiança 0.00€
  • Teixell: 94 SAR

Els autors proporcionen un ampli repàs de la dictadura de Franco en tots els seus aspectes. L'atroç repressió, des dels afusellaments a la tortura. L'alienació a través del nacionalcatolicisme. La pràctica de la censura. El caràcter violent del règim...

Calendari disponibilitat

Disponible Reservat

Formulari sol·licitud

En el cas que el préstec del recurs tingui un cost econòmic s'ha d'ingressar amb antelació al núm. de compte Triodos 1491 0001 28 2033582723

Per més informació: educacio@solidaries.org o al telèfon 972 219 916

Condicions del servei de préstec