La Nueva economía del agua

  • Fons bibliogràfic
  • Salut, Cultures i moviments migratoris
  • A partir de 16 anys
  • Castellà
  • Aguilera Klink, Federico
  • Gratuït amb fiança 0.00€
  • Teixell: 628 AGU

Aquest llibre planteja la necessitat d'assumir que ens trobem davant un context social, econòmic i ambiental canviant, és a dir, cultural, ben diferent al de fa algunes dècades i que, per tant, han canviat les preguntes rellevants per abordar els problemes de l'aigua. Quina és la noció d'aigua amb la qual treballar? Quines són les causes de l'escassetat? Podem seguir separant la gestió de l'aigua i la del territori? Com han de prendre's les decisions públiques relacionades amb l'aigua? Existeix realment gestió de l'aigua a Espanya? Com potenciar aquesta gestió enfront de la construcció de més infraestructures?

L'autor planteja la necessitat de repensar els conceptes i les regles del joc, insistint que l'aigua és un actiu eco-social la gestió del qual és inseparable de la del territori i que requereix una democràcia més deliberativa; un canvi profund en la presa de decisions en el qual el debat públic i participatiu, argumentat i raonat, sobre els problemes i les seves potencials solucions constitueix un aspecte fonamental.

Calendari disponibilitat

Disponible Reservat

Formulari sol·licitud

En el cas que el préstec del recurs tingui un cost econòmic s'ha d'ingressar amb antelació al núm. de compte Triodos 1491 0001 28 2033582723

Per més informació: educacio@solidaries.org o al telèfon 972 219 916

Condicions del servei de préstec