La Regulació de la immigració a Europa

  • Fons bibliogràfic
  • Drets, Cultures i moviments migratoris
  • A partir de 16 anys
  • Català
  • Eliseo Aja i Laura Díez, coordinadors
  • Gratuït amb fiança 0.00€
  • Teixell: 341.722 REG

La immigració, entesa com a desplaçament de població treballadora des d'un país en desenvolupament i amb treball escàs cap a altres països més desnvolupats que necessiten mà d'obra, constitueix un fenomen social universal d'efectes positus per a tothom peruq+e beneficia els dos pols de la immigració: el país d'origen i el de destinació. 

Calendari disponibilitat

Disponible Reservat

Formulari sol·licitud

En el cas que el préstec del recurs tingui un cost econòmic s'ha d'ingressar amb antelació al núm. de compte Triodos 1491 0001 28 2033582723

Per més informació: educacio@solidaries.org o al telèfon 972 219 916

Condicions del servei de préstec