La Violencia de género explicada a mi hijo

  • Fons bibliogràfic
  • Salut, Feminismes i gènere
  • A partir de 16 anys
  • Castellà
  • Zacarés Pamblanco, Amparo
  • Gratuït amb fiança 0.00€
  • Teixell: 396 ZAC

La violència contra les dones és una de les més degradants violacions dels drets humans i un veritable flagel per a tota la humanitat. Els joves i també els adults, han de prendre consciència de com les relacions socials han estat construïdes històricament des de la desigualtat entre els sexes i saber que el curs de la història de la Humanitat és una narració amb sentit, el punt del qual d'inflexió resideix a la Declaració Universal dels Drets Humans.

La violència de gènere en les societats modernes és una qüestió d'Estat que ha de ser atesa com un problema de salut pública que afecta al benestar de la societat sencera. D'aquest intent clarificador va sorgir la idea d'aquest llibre que exposa de forma didàctica les causes de la violència contra les dones i les mesures legislatives i educatives que s'han pres per a la seva eradicació. Un llibre de caràcter divulgatiu de gran interès per als joves.

Calendari disponibilitat

Disponible Reservat

Formulari sol·licitud

En el cas que el préstec del recurs tingui un cost econòmic s'ha d'ingressar amb antelació al núm. de compte Triodos 1491 0001 28 2033582723

Per més informació: educacio@solidaries.org o al telèfon 972 219 916

Condicions del servei de préstec