Las ONG en España : de la apariencia a la realidad

  • Fons bibliogràfic
  • Solidaritat i ONG
  • A partir de 16 anys
  • Castellà
  • Gómez Gil, Carlos
  • Gratuït amb fiança 0.00€
  • Teixell: 347.471 GOM

Davant la tendència generalitzada de situar tot el relacionat amb les organitzacions no governamentals en el terreny de l'inqüestionable, a causa de la dimensió humanitària de la seva tasca i a l'acumulació de valors positius dels quals s'ha envoltat, aquesta obra realitza una anàlisi crítica de l'evolució de les ONG a Espanya, del paper que exerceixen en l'actualitat i de les característiques que defineixen el model espanyol.

Malgrat l'important creixement, tant en nombre com en importància, que han experimentat al nostre país, aquestes amb prou feines han aconseguit un mínim grau d'independència. La majoria d'elles han estat creades o estan patrocinades, dirigides i vinculades a partits polítics, sindicats, empreses i institucions religioses; per adaptar-se a espais d'intervenció amb major finançament estatal, la seva fragmentació és cada vegada més progressiva, i han optat per augmentar els seus fons disponibles i l'impacte de les seves actuacions en els mitjans de comunicació en lloc d'ampliar la seva base social i oferir nous llits de participació i intervenció efectiva. Aquest escenari planteja la necessitat d'obrir un debat que permeti afrontar els interrogants oberts davant l'absència de transparència en les seves accions, la manca de criteris en l'execució de les seves iniciatives i el seu servei a interessos particulars.

En definitiva, es tracta d'exigir a aquestes organitzacions un major rigor en el seu treball, una actitud crítica amb les injustícies socials i unes noves pautes ètiques en la seva conducta que situïn a la persona com a eix de les seves actuacions en una societat canviant com l'actual.

Calendari disponibilitat

Disponible Reservat

Formulari sol·licitud

En el cas que el préstec del recurs tingui un cost econòmic s'ha d'ingressar amb antelació al núm. de compte Triodos 1491 0001 28 2033582723

Per més informació: educacio@solidaries.org o al telèfon 972 219 916

Condicions del servei de préstec

També et pot interessar