Los objetivos de desarrollo del milenio: pasado, presente y futuro

  • Fons bibliogràfic
  • Drets, Economia i desenvolupament
  • A partir de 16 anys
  • Castellà
  • Rafael Allepuz i Ana Isabel (ed.)
  • Gratuït amb fiança 0.00€
  • Teixell: 342.7 ALL

L'any 2000, per primera vegada a la història tots els estats que en aquell moment integraven les Nacions Unides es van comprometre a assolir un conjunt d'objectius comuns, reduïts a vuit: els anomenats Objectius de Desenvolupament del Milenni (ODM) que havien de servir de marc perquè tot el sistema de les Nacions Unides col·laborés de manera coordinada i coherent per assolir un propòsit comú: reduir la pobresa en totes les seves dimensions. En aquesta obra es contextualitzen aquests objectius per poder desenvolupar una anàlisi des de la mirada crítica posant l'accent en alguns interrogants que plantegen els ODM.

Calendari disponibilitat

Disponible Reservat

Formulari sol·licitud

En el cas que el préstec del recurs tingui un cost econòmic s'ha d'ingressar amb antelació al núm. de compte Triodos 1491 0001 28 2033582723

Per més informació: educacio@solidaries.org o al telèfon 972 219 916

Condicions del servei de préstec