Mai més i enlloc!

  • Fons bibliogràfic
  • Pau, Antimilitarisme i Conflictes, Drets
  • A partir de 16 anys
  • Català
  • Cécile Barbeito Thonon Marina Caireta Sampere Carles Vidal Novellas Guiomar Bonet Luís Casado Pere Roig Violeta Martin
  • Disposa de guia didàctica
  • Gratuït amb fiança 0.00€
  • Teixell: digital

 

Aquest va ser l’escenari en el que, durant el curs 2008-2009, nou professors provinents de diferents centres escolars van participar en els tallers de formació “Mai més i enlloc!” que els convidava a tractar el tema de la guerra civil i del refugi amb el seu alumnat. L’especificitat de la proposta era que es tractessin els temes de la guerra civil no només des dels continguts, sinó també des d’una metodologia coherent amb l’educació per la pau.
El resultat d’aquest procés queda recollit en la Guia que teniu a les vostres mans, on trobareu, en primer lloc, les orientacions didàctiques que han guiat la proposta. Un segon apartat presenta els continguts i les activitats revisats que es van tractar en els tallers de formació, i que poden ser d’ajut al professorat alhora de tractar el tema de la guerra civil des d’una perspectiva d’educació per la pau. En tercer lloc, la guia presenta alguns dels resultats de la feina d’aquest professorat, com a mostra de la feina feta, i alhora com a activitats addicionals que poden utilitzar els professors i professores.