Malabaristas de la vida. Mujeres, tiempos y trabajos

  • Fons bibliogràfic
  • Feminismes i gènere
  • A partir de 16 anys
  • Castellà
  • María Inés Amoroso Miranda • Anna Bosch Pareras • Cristina Carrasco Bengoa • Hortensia Fernández Medrano • Neus Moreno Sáenz
  • Gratuït amb fiança 0.00€
  • Teixell: electrònic

Aquesta introducció recull el contingut del debat que hem realitzat en el Grup «Dones i *Treballs». Al llarg del mateix han anat apareixent idees tan noves i desconcertants per a nosaltres que ens han obligat, una vegada i una altra, a repensar tot des del principi. La diversitat de les nostres experiències, el diferent bagatge intel·lectual de cadascuna, els variats instruments disciplinaris de què disposàvem i, sobretot,
la llibertat de pensament que ens hem permès i reconegut les unes a les altres han fet possible un recorregut intel·lectual arriscat però fructífer. Per a nosaltres, ha estat important la precisió conceptual, però encara més ens ha preocupat trobar paraules capaces de transmetre conceptes que, fins i tot sent abstractes, poguessin vibrar al ritme de la vida, fossin capaces de dir la vida mateixa.
Per a explicar quins van ser els nostres punts de partida hem de remuntar-nos als orígens dels debats sobre el treball domèstic. Tals orígens cal situar-los en els primers anys setanta. Tant des del moviment com des de l'acadèmia, el treball domèstic s'analitzava en relació amb el treball remunerat. Aquest últim era l'activitat que tenia valor i reconeixement social, tant que s'identificava treball amb ocupació. D'aquí ve que, si es volia atorgar reconeixement al treball domèstic, calgués demostrar que era una activitat anàloga al treball de mercat. Donada la tradició marxista de la majoria de les persones que participaven en els debats, no és d'estranyar que els intents d'analitzar el treball domèstic es realitzessin amb les categories *marxianas utilitzades per al treball assalariat masculí.