MANUAL PARA EL ANÁLISIS Y LA INTERVENCIÓN EN CONFLICTOS SOCIALES

  • Fons bibliogràfic
  • Pau, Antimilitarisme i Conflictes
  • A partir de 16 anys
  • Castellà
  • Horacio Guzmán
  • Gratuït amb fiança 0.00€
  • Teixell: electrònic

Guia detallada per a l'aplicació pràctica de la metodologia en la resolució dels conflictes. Una guia molt senzilla d'entendre i d'aplicar per aquelles persones que tot just comencen a endinsar-se en el marc teòric de la conflictologia. Aquest manual es va elaborar dins el Programa Empoderamiento y Conflictividad Social de la Universitat Jesuita de Guadalajara (Mèxic)