• Inici>
  • Centre de Recursos>
  • Marc general per a la incorporació de la perspectiva de gènere en la docència universitària

Marc general per a la incorporació de la perspectiva de gènere en la docència universitària

  • Fons bibliogràfic
  • Feminismes i gènere
  • A partir de 16 anys
  • Català
  • Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya
  • Gratuït amb fiança 0.00€
  • Teixell: electrònic

La transversalitat de la perspectiva de gènere és un principi d’actuació de tots els poders públics que implica la presa en consideració de les diferències entre dones i homes en l’anàlisi, la planificació, el disseny i l’execució de les polítiques, tenint en compte la manera en què les diverses actuacions, situacions i necessitats afecten les dones i els homes.

El document aclareix els conceptes i dimensions més rellevants i proporciona una guia amb diferents elements de diagnòstic i amb indicadors d’avaluació que afecten tant el plantejament de les titulacions com la manera en què s’imparteixen. El document s’adreça principalment als òrgans i centres responsables de la planificació, la gestió i l’avaluació de qualitat de la docència de les universitats, tot i que resulta d’interès per al conjunt de la comunitat universitària, incloent el PAS, el PDI i l’alumnat.