Medicamentos esenciales. Historia de un desafío

  • Fons bibliogràfic
  • Salut, Drets
  • A partir de 16 anys
  • Castellà
  • Fernando Antezana i Xavier Seuba
  • Gratuït amb fiança 0.00€
  • Teixell: 61 ANT

Després de la senzilla descripció dels medicaments essencials com aquells que satisfan les necessitats sanitàries prioritàries de la població, es troba una de les revolucions en salut més importants de les últimes dècades. El concepte de medicaments essencials apel·la a les necessitats sanitàries reals i a la contenció del cost dels medicaments. Per això, ha estat una noció polèmica durant les seves tres dècades d'existència. El Programa de Medicaments Essencials de l'OMS, ferm promotor de l'accés als medicaments com un dret humà, ha estat objecte de nombrosos embats, el més recent, motivat per la discussió sobre la incidència de les patents sobre l'accés als fàrmacs. Aquest llibre és la primera síntesi històrica dels trenta anys de medicaments essencials, un llibre que reclama la vigència del concepte i identifica els obstacles actuals en el camí cap a l'accés als medicaments essencials com un dret humà efectiu.

Calendari disponibilitat

Disponible Reservat

Formulari sol·licitud

En el cas que el préstec del recurs tingui un cost econòmic s'ha d'ingressar amb antelació al núm. de compte Triodos 1491 0001 28 2033582723

Per més informació: educacio@solidaries.org o al telèfon 972 219 916

Condicions del servei de préstec