Modelos masculino y femenino en los textos de EGB

  • Fons bibliogràfic
  • Salut, Feminismes i gènere
  • A partir de 16 anys
  • Castellà
  • Nuria Garreta y Pilar Careaga Castrillo
  • Gratuït amb fiança 0.00€
  • Teixell: 396 MOD

Estudiar quin és la imatge de la dona que aporten actualment els llibres de text. Analitzar els personatges d'aquests llibres amb totes les característiques que els defineixen, tant personals com a socials, i assenyalar els models socials masculí i femení que apareixen. Llibres de text de Llengua i Ciències Socials. S'ha realitzat un buidatge de textos de llibres d'EGB, a les àrees de Llengua i Ciències Socials. En els criteris utilitzats per a la selecció dels textos, s'ha procurat que estiguessin presentis les editorials de major difusió, tant de Madrid i Barcelona, com a edicions procedents d'unes altres ..

Calendari disponibilitat

Disponible Reservat

Formulari sol·licitud

En el cas que el préstec del recurs tingui un cost econòmic s'ha d'ingressar amb antelació al núm. de compte Triodos 1491 0001 28 2033582723

Per més informació: educacio@solidaries.org o al telèfon 972 219 916

Condicions del servei de préstec