Mou-te per la pobresa zero

  • Fons bibliogràfic
  • Educació, Economia i desenvolupament
  • A partir de 16 anys
  • Català
  • Marga Florensia, Mireia Claverol, Ferran Polo
  • Gratuït amb fiança 0.00€
  • Teixell: 33:37 POB

Maletí de cartró amb material per a treballar La Pobresa  a l'aula. Inclou guies per al professorat, revistes i audiovisuals. 

Opcions de lloguer

Aquest material no es pot prestar individualment, forma part d'un recurs.

Sol·licita el prestec del recurs Pobresa Zero. Secundària que conté aquest material.