Mujer y televisión. Géneros y discursos femeninos en la pequeña pantalla

  • Fons bibliogràfic
  • Feminismes i gènere, Informació i documentació
  • A partir de 16 anys
  • Castellà
  • Tatiana Hidalgo-Marí (coord)
  • Gratuït amb fiança 0.00€
  • Teixell: 396 MUJ

Aquest llibre ofereix al lector una recopilació de recerques televisives centrades en la representació de la dona, tant en els productes de ficció com informatius, de tele-realitat i nous formats digitals. Els textos analitzen com els productes televisius constitueixen un pilar fonamental en la construcció social de la dona, mitjançant narracions que són acceptades de forma gairebé absoluta pels receptors. S'analitza, de forma crítica, la presència i representació de les dones en el mitjà en qüestió i els seus derivats, en un intent per deixar constància del rol que la dona adquireix en una idiosincràsia global televisiva i es convida al lector a la reflexió crítica sobre la posició que ocupa l'imaginari femení en la televisió i les seves representacions.

Calendari disponibilitat

Disponible Reservat

Formulari sol·licitud

En el cas que el préstec del recurs tingui un cost econòmic s'ha d'ingressar amb antelació al núm. de compte Triodos 1491 0001 28 2033582723

Per més informació: educacio@solidaries.org o al telèfon 972 219 916

Condicions del servei de préstec