Ni més ni menys, iguals

  • Jocs, Maletes pedagògiques
  • Feminismes i gènere
  • de 12 a 16 anys, A partir de 16 anys
  • capsa de cartró de 30x50cm amb cartes de joc, guia didàctica i cdrom
  • Català
  • Generalitat de Catalunya
  • Gratuït amb fiança 30.00€
  • Teixell: 396_joc_maleta

El material didàctic "Cap a una orientació laboral en igualtat" ofereix tot un conjunt d'experiències pràctiques que busquen visibilitzar com encara, avui dia, es continuen reproduint els rols tradicionals i com aquests interfereixen en la lliure elecció dels estudis i les opcions professionals de noies i nois.

La carpeta presenta 3 experiències:

Experiència 1: Noies i nois a l'educació: Diagnosi d'algunes diferències.

Experiència 2: Noies i nois en la societat: Existeix la igualtat?

Experiència 3: Noies i nois, fent camí cap a la igualtat.

Cada experiència la componen activitats i materials per ser aplicats dins i fora de l'aula i en matèries obligatòries concretes, i proposa un seguit de situacions d'aprenentatge acompanyades dels objectius, la temporalització, les pautes i les instruccions per tal que el professsorat acompanyi, dinamitzi i tanqui el procés pedagògic. Facilita també, els exercicis i els instruments necessaris per tal que l'alumnat executi amb èxit cada una de les activitats.

Alguns aprenentatges que hem recollit de les vostres experiències:

Fomenta el coneixement cultural i científic a través d’exemples de dones pioneres i exemples que ajuden a identificar els rols i estereotips de gènere que influeixen en les decisions de noies i nois a l'hora de definir el seu paper en la societat, promou la discussió, el debat, l’anàlisi i la reflexió conjunta sobre els resultats sobre el per què encara hi ha tants rols i estereotips de gènere davant determinades especialitats educatives o professions.

Calendari disponibilitat

Disponible Reservat

Formulari sol·licitud

En el cas que el préstec del recurs tingui un cost econòmic s'ha d'ingressar amb antelació al núm. de compte Triodos 1491 0001 28 2033582723

Per més informació: educacio@solidaries.org o al telèfon 972 219 916

Condicions del servei de préstec