No és amor

  • Fons bibliogràfic
  • Salut, Feminismes i gènere, Informació i documentació
  • A partir de 16 anys
  • Català
  • Save the Children
  • Gratuït amb fiança 0.00€
  • Teixell: electronic

Informe de l'ONG Save the Children on s'analitzen les polítiques, estudis i dades existents a Espanya sobre violència de gènere entre adolescents. Les nenes i joves menors de 18 anys solen quedar fora del focus de les campanyes i recursos contra la violència de gènere, així com d'aquelles centrades en la prevenció de la violència cap a la infància i l'adolescència.