Organitzacions, campanyes i moviments d'oposició al deute extern

  • Fons bibliogràfic
  • Solidaritat i ONG, Cultures i moviments migratoris, Economia i desenvolupament
  • A partir de 16 anys
  • Català
  • Esther Vivas
  • Gratuït amb fiança 0.00€
  • Teixell: 336.27 VIV

En el transcurs deis anys 90, el moviment de crítica a l'endeutament extern ha aparegut amb fbrca a l'escena pública internacional, centenars de campanyes estatals s'han organitzat arreu del món i la demanda de cancel-lacio (total o pardal) del deute sfia visualitzat amb fbrca tant a nivell estatal com internacional. La constitución l'any 1996, de la campanya Jubileu 2000 a Gran Bretanya i la seva posterior intemacionalització esdevenint una coalidó integrada per organitzadons de mes de 60 paísos va teñir un paper fonamental en la creado de debat social i polític entorn la necessitat de condonar el deute extern.

Calendari disponibilitat

Disponible Reservat

Formulari sol·licitud

En el cas que el préstec del recurs tingui un cost econòmic s'ha d'ingressar amb antelació al núm. de compte Triodos 1491 0001 28 2033582723

Per més informació: educacio@solidaries.org o al telèfon 972 219 916

Condicions del servei de préstec