Pensamiento Monógamo Terror Pliamoroso

  • Fons bibliogràfic
  • Feminismes i gènere
  • A partir de 16 anys
  • Castellà
  • Brigitte Vasallo
  • Gratuït amb fiança 0.00€
  • Teixell: 396 VAS

Aquest llibre és una recerca històrica sobre la centralitat de la monogàmia en les nostres construccions amoroses i els seus mecanismes d'imposició. És una conceptualització del pensament monógam i una anàlisi de la seva influència en les formes d'organització col·lectiva, des de la parella fins a l'Estat-nació o els grups activistes. I és un narració encarnada dels propis fracassos amorosos, així com un afilat qüestionament d'un poliamor que no desborda el constructe monógam i que posa l'accent només en l'acumulació. Aquest assaig bastard desmunta les nostres formes de relació des de les bases, en un intent de detenir la confrontació per a fer-nos ingovernables: ni un cadàver emocional més en les nostres vides, ni privades, ni col·lectives.

Calendari disponibilitat

Disponible Reservat

Formulari sol·licitud

En el cas que el préstec del recurs tingui un cost econòmic s'ha d'ingressar amb antelació al núm. de compte Triodos 1491 0001 28 2033582723

Per més informació: educacio@solidaries.org o al telèfon 972 219 916

Condicions del servei de préstec