Per una ètica intercultural: reflexions interdisciplinàries

  • Fons bibliogràfic
  • Cultures i moviments migratoris
  • A partir de 16 anys
  • Català
  • Norbert Bilbeny (ed.)
  • Gratuït amb fiança 0.00€
  • Teixell: 314.722 PER

La ciutadania democràtica exigeix ja, a les nostres societats pluriculturals, uns mínims comuns morals que donin la base de la convivència. Aquest llibre és el primer a tractar, en el nostre medi acadèmic i cultural, de la necessitat d'impulsar una ètica intercultural. És fruit del treball d'un conjunt d'investigadors de diferents camps i universitats que volen anar més enllà dels acostumats elogis de la "diversitat" cultural i del "diàleg" entre cultures, per mirar de trobar els elements teòrics bàsics de la interculturalitat i les seves possibilitats pràctiques pel que fa a la convivència humana.

El llibre recull els treballs presentats a les Primers Jornades d'Ètica Intercultural celebrades el 2001 a Barcelona i organitzades per l'Observatori d'Ètica Intercultural del Parc Científic de Barcelona.

Calendari disponibilitat

Disponible Reservat

Formulari sol·licitud

En el cas que el préstec del recurs tingui un cost econòmic s'ha d'ingressar amb antelació al núm. de compte Triodos 1491 0001 28 2033582723

Per més informació: educacio@solidaries.org o al telèfon 972 219 916

Condicions del servei de préstec