Política de liberación : sendas de Freire

  • Fons bibliogràfic
  • Educació
  • A partir de 16 anys
  • Castellà
  • Peter L. McLaren y Colin Lankshear
  • Gratuït amb fiança 0.00€
  • Teixell: 371.4 POL

Partint de les diverses aportacions que Paulo Freire va a fer al llarg de la seva vida, s'ha escrit aquest llibre com a pretext per reflexionar sobre la societat, la política, la cultura i l'educació actual des de l'anàlisi critico i la praxi dels diferents autors, que han escrit textos bells i suggeridors que conviden a la meditació i a l'acció. Aquest llibre és un instrument, no només de divulgació de les idees de Paulo Freire per part de de un conjunt d'educadors i pensadors actuals, sinó obren la possibilitat d'oferir, des de la crítica i/o les limitacions freirianas o des de la recreació de les seves idees una discussió necessària per aportar alternatives, il·lustrar consciències, qüestionar les polítiques conservadores, alimentar utopies i combatre les actituds fundades en la resignació, el pessimisme, el conformisme, el consumisme, l'individualisme i la competitivitat. Els onze textos escrits per divuit autors de diferents procedències és un esperó per la dialogicidad, necessària i trasgresora de tot tipus de fronteres en què avui ens trobem immersos.

Calendari disponibilitat

Disponible Reservat

Formulari sol·licitud

En el cas que el préstec del recurs tingui un cost econòmic s'ha d'ingressar amb antelació al núm. de compte Triodos 1491 0001 28 2033582723

Per més informació: educacio@solidaries.org o al telèfon 972 219 916

Condicions del servei de préstec