Por una pedagogía de la pregunta

  • Fons bibliogràfic
  • Educació
  • A partir de 16 anys
  • Castellà
  • Freire, Paulo
  • Gratuït amb fiança 0.00€
  • Teixell: 371.4 FRE

És est un llibre conversat que acosta el coneixement -i el procés de creació i recreació del mateix- fruit d'una sistematització i/o reproblematización de les experiències viscudes: educatives, ètiques i polítiques, per Freire i Faundez i, amb les seves paraules, ens acosten també a les seves experiències situades que són, al mateix temps singulars i comuns i, sobretot, susciten altres vincles amb els diàlegs que les dones i els homes, futurs lectors, puguin enfilar amb aquest diàleg present, actualitzant-ho i materialitzant-ho en les seves pràctiques, moltes vegades travessades per inquietuds i incertezas.

Calendari disponibilitat

Disponible Reservat

Formulari sol·licitud

En el cas que el préstec del recurs tingui un cost econòmic s'ha d'ingressar amb antelació al núm. de compte Triodos 1491 0001 28 2033582723

Per més informació: educacio@solidaries.org o al telèfon 972 219 916

Condicions del servei de préstec